BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A151B

Marka i typ samochodu - Żuk A151B

Rok produkcji - 1981

Kolor nadwozia - czerwony

Pojemność silnika/moc - 2 120,00cm3/ 57,00 kW

Masa własna - 1 880 kg

Całkowity przebieg - 14 560km

Ogumienie - Stomil Olsztyn 6.50-16

Wyposażenie - standardowe dla marki Żuk, zabudowa typu pożarniczego

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Silnik: sprawny technicznie, widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych, osprzęt silnika kompletny, układ napędowy: kompletny, sprawny technicznie, widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych, stan techniczny adekwatny do okresu użytkowania.

2. Podwozie: sprawne technicznie, kompletne, widoczne ogniska korozji i widoczne zużycie elementów zawieszenia, zużycie w stopniu odpowiadającym okresowi użytkowania.

3. Nadwozie: w stanie dobrym, wyposażone w zabudowę typu pożarniczego z przystosowaniem do zamocowania podręcznego wyposażenia pożarniczego wewnątrz na zewnątrz, widoczne ślady bieżących napraw i drobnych uszkodzeń eksploatacyjnych, całość pokryta farbą nawierzchniową koloru czerwonego, kabina w stanie technicznym adekwatnym do okresu użytkowania, wnętrze kabiny oraz tapicerka czysta i utrzymana w stanie dobrym.

 

Cena wywoławcza wynosi 2 200,00zł, wadium 220,00zł

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2017 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 01 lutego 2017 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.

3. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie jednorazowo przynamniej jeden dzień przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.

5. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 09:19
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 09:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2017 09:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1871 razy