BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.16.2016 Ruciane-Nida, 21 listopada 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. (środa) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIII sesji Rady Miejskiej w dniu

27 października 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025,

 • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,

 • wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • uchwalenia statutów osiedli Ruciane-Nida,

 • Programu współpracy gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

 • utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie”,

 • uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie

 • uchylenia Uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia

28 września 2016 r., dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Wygryny – Borek,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Gałczyńskiego, ul. Słoneczna,

 • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

8. Interpelacje radnych.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach. 

 

Data powstania: środa, 23 lis 2016 10:51
Data opublikowania: środa, 23 lis 2016 10:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 gru 2016 07:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1711 razy