BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej:  Piaski, Gmina Ruciane-Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 32/15
  3. Powierzchnia: 32 m2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIII/253/20163, z dnia 27.10.20163 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 1/7, położonej w miejscowości Piaski.

  1. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 3 732,00 zł.
  2. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013642/0.
  3. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 3 732,00 zł.
  4. Cena sprzedaży brutto wyniesie 4 590,36 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 858,36 .
  5. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 18.1.2016 roku do dnia 09.12.2016 roku.
Data powstania: piątek, 18 lis 2016 14:09
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2016 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 gru 2016 11:09
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2021 razy