BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne.
2.   Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
3.   Numer działki – cz. 381/1.
4.   Numer KW – 12411.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 125 m2.
6.   Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren infrastruktury ciepłowniczej.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 listopada 2016 r. do dnia 25 listopada 2016 r.
Data powstania: piątek, 4 lis 2016 07:50
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2016 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2016 08:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1819 razy