BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem – Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gmina Ruciane-Nida, obszar Natura 2000, Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż zawiadomienie stron w przedmiotowym postępowaniu odbywa się na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego a więc poprzez obwieszczenie.

 

Data powstania: środa, 12 paź 2016 13:40
Data opublikowania: środa, 12 paź 2016 13:45
Data edycji: środa, 12 paź 2016 13:49
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2016 08:39
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 2448 razy
Ilość edycji: 1