BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Ruciane-Nida, dn. 03 października 2016 r.

 

 

 

Strony postępowania

wg. wykazu geodezyjnego

                                                                                   

 

Nasz znak:

IGK.6730.101.2016

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatów szkolnych oraz obiektu warsztatowo-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowania terenu, remont ciągów komunikacyjnych                 oraz remont i przebudowa oświetlenia zewnętrznego, którego inwestorem                            jest Zespół Szkól Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie reprezentowany przez pełnomocnika Pana Adriana Gajdę „AG Projekt” z/s ul. Mickiewicza 8/17,               12-200 Pisz, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 227/130, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida- obszar miejski.

 

 

 

Otrzymują:

      1. Wnioskodawca,

      2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,

  1. a/a.

              

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

 

 

Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 13:18
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2016 13:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lis 2016 08:09
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1646 razy