BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

Wybory uzupełniające w Okręgu Wyborczym Nr 3 do Rady Miejskiej Ruciane-Nida zostaną przeprowadzone w dniu 18 września 2016 r. w godzinach 7:00 do 21:00.

W wyborach do Rady Miejskiej Ruciane-Nida głosować można tylko na jednego kandydata,stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 29.08.2016 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 09.09.2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie tel. 87 425 44 48.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

/-/ Piotr Ryszard FelińskiData powstania: wtorek, 9 sie 2016 12:42
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2016 12:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 13:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1655 razy