BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkalno-usługową. Działki ujawnione są w KW 12965.
a/ ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1.019 m2,
cena wywoławcza 25.400,00 zł, wadium 2.540,00 zł,
b/ ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2,
cena wywoławcza 25.280,00 zł, wadium 2.528,00 zł,
c/ ozn. nr geod. 220/13, o pow. 959 m2,
cena wywoławcza 23.900,00 zł, wadium 2.390,00 zł,
d/ ozn. nr geod. 220/14, o pow. 984 m2,
cena wywoławcza 24.530,00 zł, wadium 2.453,00 zł,
e/ ozn. nr geod. 226/43, o pow. 1.012 m2,
cena wywoławcza 25.230,00 zł, wadium 2.523,00 zł,
f/ ozn. nr geod. 226/44, o pow. 912 m2,
cena wywoławcza 22.730,00 zł, wadium 2.273,00 zł,
g/ ozn. nr geod. 226/45, o pow. 932 m2,
cena wywoławcza 23.230,00 zł, wadium 2.323,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 23 października 2006 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 20 października 2006 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Data powstania: środa, 13 wrz 2006 09:31
Data opublikowania: środa, 13 wrz 2006 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lis 2006 07:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3139 razy