BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

IGK.6840.34.2015                                                                Ruciane-Nida, dnia 12.02.2016 r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Piaski, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 32/14
 3. Powierzchnia łączna: 164 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 164 m2, ozn. nr geodezyjnym 32/14, położona w obrębie Piaski, gm. Ruciane-Nida, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013642/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XIX/157/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
 5. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 1/5, położonej w obrębie Piaski, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.
 6. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Nieruchomość ujawniona jest w KW OL1P/00013642/0.
 8. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 19 800,00 zł.
 9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 24 354,00 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 4 554,00 zł.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 12 lutego 2016 r. do 04 marca 2016 r.
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 07:20
Data opublikowania: piątek, 12 lut 2016 07:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2016 08:27
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1655 razy