BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 27000-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usługę bankową związaną z udzieleniem długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 16 lutego 2016 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21

W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Wiolettą Jaworską - Bastek – Skarbnikiem Gminy – tel. 087 425 44 37.

W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 38

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2016 08:00
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2016 14:08
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lut 2016 09:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1724 razy