BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR.0002.12.2015 Ruciane-Nida, 11 grudnia 2015r. Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 14 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida III nadzwyczajną (XVI kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Wybór sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  • ustalenia wysokości opłaty targowej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru,

  • ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Ruciane-Nida.

 

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 12:15
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 12:16
Data przejścia do archiwum: środa, 16 gru 2015 08:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1428 razy