BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.88.2015

                                                                                                                                               Ruciane-Nida, dn. 08 grudnia 2015 r.

 

IGK.6730.88.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

           Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz. 199 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN typu XRUHAKXS o długości ok. 1020 m, odcinek od stacji transf. Nr 8-508 Głodowo 1 do stacji transf. nr 8-509 Głodowo 2, budowie stacji transf. SN/nN na działkach o nr ewidencyjnych 104, 91, 90, 89, 109, 117, 119, 120, 123, 124, 146, 147, 148, 149, 1/4, 2/2, 550/1, 2/4, 2/5, 7/5, 1/5, 68/2 w miejscowości Głodowo, obręb Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Białymstoku - ul Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w imieniu której jako pełnomocnik działa Jan Iwaniuk, kierownik wydziału inwestycji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

           Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

 

 

Otrzymują :

 

1. Wnioskodawca

2. Zainteresowane strony wg wykazu geodezyjnego

3. a/a

 

Sporządziła:

Julita Małż

Tel. 087 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 09:42
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sty 2016 13:15
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2065 razy