BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod rekreację i wypoczynek,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 176/2,
-Numer KW – 13020
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 3 900 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 7 002,80 zł rocznie brutto.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2.Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne do 31 marca.
4.Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5.O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 1 września 2006 r. do dnia 22 września 2006 r.

Data powstania: piątek, 1 wrz 2006 08:35
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2006 09:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2006 09:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2802 razy