BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 19 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.5.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie IX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.,
  • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida,
  • współdziałania Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich,
  • przyjęcia dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020-Strategia",
  • przyjęcia "Lokalnego Modelu Współpracy w Gminie Ruciane-Nida",
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  • zmiany załącznika do Uchwały Nr XLI/279/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2016".
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: niedziela, 24 maj 2015 11:26
Data opublikowania: niedziela, 24 maj 2015 11:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 maj 2015 10:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2034 razy