BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 87/25 oraz 87/32
3. Powierzchnia łączna: 556 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, obejmująca działki o nr geodezyjnych 87/25 oraz 87/32, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr VII/29/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
5. Dziaka gruntowa nr 87/25 jest zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 154,31 m2. Działka nr 87/32 stanowi plac i drogę dojazdową do budynku garażu.
6. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 4 P – tereny składów, magazynów i produkcji.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 66 100 zł.
8. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013031/4.
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 86 000 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 105 780 zł ponieważ zawiera podatek VAT
w wysokości 23% tj. 19 780 zł.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.05.2015 r. do 12.06.2015 r.
Data powstania: piątek, 22 maj 2015 13:29
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2015 09:25
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1949 razy