BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Śwignajno, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 98/4
3. Powierzchnia łączna: 1499 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr V/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na działce znajduje się parterowy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 32,34 m2 w złym stanie technicznym.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 14 600 zł.
8. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013580/7
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 40 000 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 49 200 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 9 200 zł
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.04.2015 r. do 12.06.2015 r.
Data powstania: piątek, 22 maj 2015 12:45
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2015 09:25
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2006 razy