BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Do Zamawiającego w dniu 21.05.2015 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida". Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:
Ad. 1 Ilość kilometrów na poszczególnych trasach została liczona od miejsca zabrania pierwszego dziecka do miejsca placówki oświatowej, do której dowożone są dzieci i drogi powrotnej. Wyliczenia kilometrów dokonano poprzez objazd tras objętych przetargiem.

Ad. 2 Tak. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) gwarantuje dzieciom niepełnosprawnym dowóz do szkół i ośrodków i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu do placówki i z powrotem.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani z niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak z treścią SIWZ.

Załączniki:
1. treść zapytania
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 maj 2015 11:48
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 10:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 maj 2015 10:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1869 razy