BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 22 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.1.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie V sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej.
 3. Zatwierdzenie planów pracy komisji i Rady Miejskiej na 2015 rok>
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  • rozpatrzenia skargi,
  • programu postępowania naprawczego dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2016,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 08:12
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 08:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lut 2015 15:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2210 razy