BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.10.2014
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, położonej na działce nr 203 w obrębie Śwignajno, mogą zapoznać się ze sporządzoną opinią biegłego, w terminie 5 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: środa, 17 gru 2014 12:56
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 12:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:38
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2399 razy