BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 256823-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usługę bankową związaną z udzieleniem długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 19 grudnia 2014 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Barbarą Król – Skarbnikiem Gminy – tel.. 087 425 44 53.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 38

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 14:15
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 16:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1361 razy