BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.143.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1777N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58 od km 11+149 do km 13+411 wraz z przebudową mostu w km 12+922 koło m. Wejsuny na działkach o nr ewidencyjnym 59, 73, 71 położonych w obrębie geodezyjnym Wejsuny oraz na działkach nr ewidencyjnym 138/1, 138/2, 59, 54 położonych w obrębie Onufryjewo gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.
Data powstania: piątek, 28 lis 2014 12:34
Data opublikowania: piątek, 28 lis 2014 12:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2496 razy