BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Odnowy Miejscowości Ukta oraz Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny

W związku z uczestnictwem Sołectwa Ukta oraz Sołectwa Wejsuny w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …” – powstały nowe Plany Odnowy Miejscowości Ukta oraz Wejsuny. Głównym celem uczestnictwa wsi w Programie oraz przyjętych planów odnowy jest wzrost aktywności i integracji społeczności wiejskiej i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz swojego sołectwa, a także poprawa warunków życia mieszkańców wsi. Plany odnowy systematyzują potrzeby mieszkańców oraz wskazują kierunki rozwoju ww. miejscowości w perspektywie kolejnych 7 lat.

W okresie od marca do października tego roku odbyło się szereg spotkań i zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy przygotowywali zgłoszenia do udziału w Programie, wnioski do konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA”, wybierali członków grup odnowy miejscowości, wypowiadali się na temat potrzeb i problemów wsi oraz wypracowywali kierunki rozwoju swoich miejscowości. Przedstawiciele wsi brali udział w szkoleniach i wyjazdach organizowanych i finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w tym w wizycie studyjnej w regionie Côtes d’Armor we Francji (Bretania). (…). Do pomocy w inicjowaniu i wdrażaniu procesu odnowy wsi samorząd województwa przydzielił moderatora będącego zewnętrznym ekspertem w tej dziedzinie (Jan Lisiewski). Moderator był obecny na spotkaniach poświęconych tworzeniu planów odnowy miejscowości. W sposób znaczący przyczynił się do określenia kierunków rozwoju zarówno miejscowości, jak również całej społeczności Ukty i Wejsun. Moderator pomógł zaplanować i podjąć działania na rzecz rozwoju wsi, motywował grupę odnowy do współdziałania oraz wspierał współpracę na linii gmina – sołectwo. Po stronie gminy proces ten był koordynowany przez pracownika UMiG w Rucianem-Nidzie (Karol Syta).

Plany odnowy miejscowości zostały przyjęte stosownymi uchwałami zebrań wiejskich (22.10.2014r. – Wejsuny, 23.10.2014r. – Ukta), a następnie zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30.10.2014r. Wśród zadań, które mieszkańcy chcieliby zrealizować przy wykorzystaniu środków własnych (fundusz sołecki/budżet gminy) oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych znalazły się:

Ukta:
1. Urządzenie siłowni zewnętrznej i poprawa estetyki plaży wiejskiej w Ukcie.
2. Wykonanie nowych obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie plaży wiejskiej.
3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Ukcie.
4. Remont i doposażenie świetlicy OSP w Ukcie.
5. Ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi.
6. Wytyczenie i przygotowanie tras pieszych, rowerowych, narciarskich i konnych w pobliżu wsi.
7. Odbudowa mostu nad rzeką Krutynią na potrzeby rekreacji i rozwoju turystyki aktywnej.
8. Prace porządkowe i poprawa estetyki wsi.
9. Wykonanie stoisk/straganów umożliwiających sprzedaż lokalnych produktów.
10. Ogrodzenie placu zabaw na plaży wiejskiej.
11. Urządzenie bezpłatnej strefy Wi-Fi w centrum wsi.
12. Podjęcie działań na rzecz ustawienia we wsi bankomatu.
13. Uzupełnienie oświetlenia wsi.
14. Wykonanie chodników, urządzenie bezpiecznych przejść przez jezdnię oraz ustawienie barierek ochronnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
15. Utwardzenie dróg i parkingów na terenie wsi.
16. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
17. Organizacja kursów i szkoleń dla mieszkańców.
18. Organizacja spotkań i imprez integrujących społeczność lokalną.

Wejsuny:
1. Zwiększenie funkcjonalności i estetyki plaży wiejskiej/boiska wiejskiego.
2. Urządzenie siłowni zewnętrznej.
3. Modernizacja systemu grzewczego i instalacji elektrycznej wiejskiego centrum kultury.
4. Doposażenie wiejskiego centrum kultury.
5. Remont Filii Biblioteki Publicznej.
6. Ogrodzenie placu zabaw.
7. Remont izby regionalnej.
8. Budowa pomostu na plaży wiejskiej.
9. Ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi.
10. Utworzenie strony internetowej poświęconej wsi.
11. Wytyczenie i przygotowanie tras pieszych, rowerowych i narciarskich w pobliżu wsi.
12. Prace porządkowe i renowacyjne cmentarza.
13. Prace renowacyjne w obrębie kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
14. Prace porządkowe i poprawa estetyki wsi.
15. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi.
16. Wykonanie chodników oraz urządzenie bezpiecznych przejść przez jezdnię.
17. Wykonanie dróg utwardzonych na terenie wsi.
18. Remont i doposażenie remizy strażackiej.
19. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
20. Organizacja kursów i szkoleń dla mieszkańców.
21. Organizacja spotkań i imprez integrujących społeczność lokalną.

Zadania będą realizowane sukcesywnie oraz w miarę posiadanych środków własnych i pozyskanych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lis 2014 07:24
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 07:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:45
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2666 razy