BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWESZCZENIE

PNO.6220.12.2014
Stosownie do dyspozycji art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 86/14 położonej w obrębie Ruciane-Nida nie zostanie zakończone w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o informacje niezbędne biegłemu do sporządzenia opinii. Nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 20 grudnia 2014 roku.
Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 11:10
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:39
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1941 razy