BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na „Zmianę zadaszenia i termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmianę zadaszenia i termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 04.07.2014 r. zawiadamia się, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, za łączną cenę brutto 496.616,73 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie przetargowe jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.
Data powstania: piątek, 25 lip 2014 10:11
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sie 2014 12:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2061 razy