BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę łącznika miedzy blokami nr 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 02.07.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła 1 oferta
od Wykonawcy: PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz., za łączną cenę – 574.901,99 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(574.901,99 zł : 574.901,99 zł ) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: piątek, 25 lip 2014 09:47
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sie 2014 12:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2026 razy