BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod przepompownię ścieków,
2. Położenie nieruchomości – Krzyże,
3. Numer działki – cz. 32
4. Numer KW – 15493
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1.250 m2.
6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 130,00 zł + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zieleń naturalną oraz rejon lokalizacji przepompowni ścieków.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia 08 sierpnia 2014 r.
Data powstania: piątek, 18 lip 2014 11:05
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2014 11:03
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 14:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2193 razy