BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.8.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 4 lipca 2014 roku przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, zażalenie spółki „Warmaz” na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida znak PNO.6220.8.2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego „Ekomarina” wraz z zapleczem na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida. Zażalenie wniesiono w terminie (osobiście).
Data powstania: piątek, 4 lip 2014 08:19
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2014 08:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2403 razy