BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawę 15kpl. map na sztaludze na potrzeby projektu pn. „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu III – Ruciane – Nida”

Ruciane – Nida, dn. 22 / 05 / 2014r.
PF.042.8.2014
Lp. 3.


Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawę 15kpl. map na sztaludze na potrzeby projektu pn. „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu III – Ruciane – Nida”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą 15kpl. map na sztaludze na potrzeby projektu pn. „Tropami Smętka po Mazurskim Morzu III – Ruciane – Nida” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez MULTIKOLOR Mariusz Bibik, Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola – o wartości 8 302,50zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 22 maj 2014 10:23
Data opublikowania: czwartek, 22 maj 2014 10:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 maj 2014 07:22
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2248 razy