BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą gadżetów reklamowych na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

Ruciane – Nida, dn. 20 / 05 / 2014r.
PF.041.15.2013.KS
Lp.17.


Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą gadżetów reklamowych na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą gadżetów reklamowych na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Agencję Reklamową Biuro – Fach Arkadiusz Brzeziński, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk – o wartości 5 687,40zł brutto..
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”.
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: czwartek, 22 maj 2014 09:33
Data opublikowania: czwartek, 22 maj 2014 10:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 maj 2014 07:22
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1949 razy