BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wypożyczenie sceny wraz z transportem i montażem / demontażem na potrzeby 2-dniowej imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

Ruciane – Nida, dn. 19 / 05 / 2014r.
PF.041.15.2013.KS
Lp. 14.

Informacja o wyborze oferty na wypożyczenie sceny wraz z transportem i montażem / demontażem na potrzeby 2-dniowej imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wypożyczenie sceny wraz z transportem i montażem / demontażem na potrzeby 2-dniowej imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez DADEJ KRZYSZTOF, ul. Chorupnik 77, 22-315 Gorzków – o wartości 2 000,00zł netto / 2 460,00zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”.
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 13:06
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 07:14
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 14:21
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2052 razy