BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i obsługę stoisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców w dniach 5 – 6 lipca 2014r w Rucianem – Nidzie

Ruciane – Nida, dn. 19 / 05 / 2014r.
PF.041.15.2013.KS
Lp.8.


Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i obsługę stoisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców w dniach 5 – 6 lipca 2014r w Rucianem – Nidzie

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na przygotowanie i obsługę stoisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców w dniach 5 – 6 lipca 2014r w Rucianem – Nidzie – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Impresariat Kulinarny CVIP W. Lewandowski, ul. Kosynierów 15, 62-050 Rogalin – o wartości 13 500,00zł netto.

Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”.

Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 13:00
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 07:15
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 14:21
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2326 razy