BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.51.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN-0,4 kV o długości 66m na działkach o nr ewidencyjnych 122/4, 123, 124, położonych w obrębie geodezyjnym Wólka oraz na działce o nr ewidencyjnym 14, położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, w imieniu którego działa Ryszard Fabrykowski „Elektro-Tech Projekt”, ul. Lipowa 45 D, 11-500 Giżycko.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 12:02
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 12:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2014 06:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1438 razy