BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod kiosk handlowy,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 229/308
4. Numer KW – 12411
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 8 m2 i 12,5 m2.
6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 kwietnia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 12:53
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 08:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 kwi 2014 09:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2038 razy