BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.27.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz z peronem oraz chodnikiem i zjazdem indywidualnym na działce o nr ewidencyjnym 49, położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Biuro Inżynierii Komunikacyjnej "Profil" Jacek Polinkiewicz, ul. Miła 10, 13-100 Nidzica.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8:00 - 14:00).
Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 12:09
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 13:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 12:38
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2056 razy