BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod kontenery,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 229/287, 241/6, 192/32, 192/287, 197/1
4. Numer KW – OL1P/00012411/5, OL1P/00012960/8, 18640, 22377, OL1P/00035461/7
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 32 m2.
6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako teren pod budownictwo mieszkaniowe, pas drogowy.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 07 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r.
Data powstania: piątek, 7 mar 2014 09:55
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 12:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1780 razy