BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.16.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, linii energetycznej napowietrznej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 49, 102, 115 położonych
w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Grzegorz Olender „PolDąb”, Śwignajno Małe 1, 12-220 Ruciane-Nida, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn.
Data powstania: środa, 26 lut 2014 12:33
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 mar 2014 07:13
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1824 razy