BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.102.2013
Burmistrz Miasta i Gminy w Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 października 2013r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN obejmującej linię napowietrzno-kablową SN wraz z demontażem zbędnej linii napowietrznej na działkach nr 1181/3, 253/3, 254/2, 1194/4, 263/1, 264/13, 283/5, 288/2, 1210/8, 289/2, 331, 274/1, 318, 319, 313, 330/2, 330/4, 330/5, 1230, 1231, 1252, 1275, 1276, 1297, 1298, 1631 położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida oraz działkach nr 238/1, 174, 173, 1321/1 położonych w obrębie geodezyjnym Hejdyk, gmina Pisz. Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sty 2014 10:13
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 2490 razy