BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA NA VII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie – III” ogłoszonego w dniu 09.10.2013 r. informuje, że do tut. Urzędu, po ogłoszeniu ponownych wyników przetargu dotyczących VII części zamówienia, w dniu 18.11.2013 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy: Miłosławy Radziszewskiej, ul. Słoneczna 5c, 12-220 Ruciane-Nida, iż nie podpisze umowy na realizację tego zamówienia.
W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający wybrał na część VII zamówienia następną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownego badania ich i oceny.
Następną najkorzystniejszą, na VII część zamówienia jest oferta Wykonawcy: Mirosława Szulczyńskiego, ul. Polowa 51B/60, 18-400 Łomża, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego, za cenę 58,00 zł/h, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 07:19
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 09:02
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lis 2013 13:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1749 razy