BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod działalność gospodarczą,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 197/1 i cz. 229/308
4. Numer KW – OL1P/00035461/7 i OL1P/00012411/5
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 13 m2 i 7 m2 - łącznie 20 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako odcinek ul. Gałczyńskiego
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 15 listopada 2013 r. do dnia 06 grudnia 2013 r.
Data powstania: piątek, 15 lis 2013 13:52
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2013 09:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2013 12:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1876 razy