BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ


Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )
Nr geod. działki:
585
584
583
Powierzchnia:
367 m2
365 m2
490 m2
łącznie
1.222 m2
Położone Ruciane-Nida ul. Akacjowa
Ujawnione w KW 12965
Działki budowlane przeznaczone łącznie pod budowę mieszkalno-usługową
Cena - 38.510,00 zł

Nr geod. działek:
588
587
586
Powierzchnia:
475 m2
366 m2
366 m2
łącznie
1.207 m2
Położone Ruciane-Nida ul. Akacjowa
Ujawnione w KW 12965
Działki budowlane przeznaczone łącznie pod budowę mieszkalno-usługową
Cena - 38.050,00 zł

1. Powyższa działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XXXVII/90/2005 i nr XXXVII/89/2005 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 1.12.2005 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.


5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 11.01.2006 roku do dnia 3.02.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: środa, 11 sty 2006 12:10
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 lut 2006 08:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2499 razy