BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o Spotkaniu z rodzicami dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie

Informacja dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 04 / 06 / 2013r.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

niniejszym informuję, że w dniu 12 czerwca 2013r. (środa) o godzinie 15.30 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie przy ulicy Gwarnej 2 odbędzie się VIII Spotkanie rodziców dzieci w wieku 3 – 4 lat. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany spostrzeżeń i uzyskania fachowych informacji, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Prezentowane będą ćwiczenia logopedyczne, gimnastyczne, gry i zabawy rozwojowe. Podczas spotkania zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Swoim oddziaływaniem projekt obejmuje wszystkie dzieci w wieku 3 – 4 lat uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie oraz Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. Gmina Ruciane – Nida na realizację projektu uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi w Przedszkolu utworzona została dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego w Ukcie korzystają z dodatkowych zajęć plastycznych, języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych. Prowadzone są również konsultacje / porady z pedagogiem. Projekt zostanie zakończony z końcem bieżącego roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Ruciane – Nida.

Z poważaniem


Renata Skopnik
Kierownik projektu


Bliższych informacji udzielamy w Biurze projektu:
Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie, ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41
Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 11:13
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2013 10:14
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2154 razy