BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 22.11.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło: w części II – 4 oferty, w części I nie wpłynęła żadna oferta.
Na część II wybrano ofertę nr „4” Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o. o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok za łączną cenę – 8.500,53 zł brutto, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Postępowanie przetargowe na część I zamówienia zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym na II część zamówienia wpłynęły jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 2
HAPIS Sp. z o. o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(7.673,97 zł : 9.594,00 zł) x 100 = 88,60 pkt Razem: 88,60 pkt.
Oferta nr 3
P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(7.673,97 zł : 8.998,68 zł) x 100 = 94,46 pkt Razem: 94,46 pkt.
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o. o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(8.500,53 zł : 8.500,53 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

Jedna oferta została odrzucona z postępowania przetargowego, gdyż nie spełniła wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ.
Data powstania: wtorek, 4 gru 2012 08:16
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2012 10:49
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2012 11:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2429 razy