BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 25.09.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 14 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, za łączną cenę – 735.147,63 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 8 ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - „PLANETA” Sp. z o. o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 993.391,47 zł) x 100 = 74,00 pkt
Razem: 74,00 pkt.

Oferta nr 2 - Z.P.U.H. Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 1.045.500,00 zł) x 100 = 70,32 pkt
Razem: 70,32 pkt.

Oferta nr 3 - JAR-TECH Sp. z o. o., Pisanica 77B. 19-314 Kalinowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 778.590,00 zł) x 100 = 94,42 pkt
Razem: 94,42 pkt.

Oferta nr 5 - Konsorcjum: 1.„Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, 2. Grupa Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Młodkowskiego 40, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 788.877,13 zł) x 100 = 93,19 pkt
Razem: 93,19 pkt.

Oferta nr 7 - Ekomelbud S. A. w Mrągowie, ul. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 787.175,44 zł) x 100 = 93,39 pkt
Razem: 93,39 pkt.

Oferta nr 8 - Firma Budowlana „JOKAR” Grażyna Glinowiecka, ul. Mazowiecka 20, 07-411 Rzekuń
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 883.485,96 zł) x 100 = 83,21 pkt
Razem: 83,21 pkt.

Oferta nr 9 - Skanska S. A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 1.128.540,40 zł) x 100 = 65,14 pkt
Razem: 65,14 pkt.

Oferta nr 13 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN s. c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(735.147,63 zł : 885.862,35 zł) x 100 = 82,99 pkt
Razem: 82,99 pkt.

Pięciu Wykonawców zostało wykluczonych, a oferty odrzucone z postępowania przetargowego.
Data powstania: środa, 17 paź 2012 12:16
Data opublikowania: środa, 17 paź 2012 13:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2012 07:05
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2614 razy