BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – pod uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Wygryny,
3. Numer działki – cz. 20/13
4. Numer KW – 13645
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 3900 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 12 października 2012 r. do dnia 02 listopada 2012 r.

Data powstania: piątek, 12 paź 2012 09:49
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 12:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 08:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2425 razy