BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o projekcie pn. "W stronę aktywnej integracji".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie informuje o kontynuacji projektu
pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI”.

CELEM projektu jest ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ PODOPIECZNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ.

POMOCĄ w projekcie w 2012 roku objęte zostaną 24 osoby z terenu Gminy Ruciane – Nida. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 18 do 65 lat.
W ramach projektu realizowane są działania z zakresu AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ, AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ, w tym bezpłatne przygotowanie zawodowe, poradnictwo zawodowe, zajęcia osobowościowo – motywacyjne oraz techniczno – plastyczne.

Dodatkowych informacji o Projekcie udzielamy w Biurze Projektu:
ul. Polna 1, 12-220 Ruciane – Nida, tel./fax. 087 423-16-40)

Projekt „W stronę aktywnej integracji”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 11:37
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 11:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 paź 2012 08:23
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2287 razy