BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

„Budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie”
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, iż w dniu 25 września 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 364622-2012 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 10 październik 2012 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 22
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem Arturem Chudzik – inspektorem UMiG – tel.. 087 425 44 38.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 40
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2012 12:28
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2012 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2012 12:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2792 razy