BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 413/3
3. Powierzchnia: 60 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXIII/144/2012, z dnia 27.06.2012 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 416/2, położonej w miejscowości Ukta.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 2 378,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00004471/4.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 2 378,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 2 924,94 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 546,94 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2012 roku do dnia 08.10.2012roku.
Data powstania: piątek, 14 wrz 2012 10:33
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2012 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2012 07:44
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2316 razy