BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2010.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł w dniu 12 września 2012 roku o uzgodnienie w zakresie ochrony przyrody projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia AsXSn 0,4kV; rozbudową i budową istniejących przyłączy napowietrznych, budową przyłącza kablowego oraz ZK do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr 106, 107, 2218/4, 2218/5, 102/1, 101/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: środa, 12 wrz 2012 14:35
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2012 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:17
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2486 razy