BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.25.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje iż w dniu 12 września 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 172211N na działkach nr 3095/17, 3095/6, 3097/3, 130 położonych w obrębie Ruciane-Nida. Jednocześnie informuję, iż stronom służy prawo wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: środa, 12 wrz 2012 13:37
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2012 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:16
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2631 razy