BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI / PORAD PRZEZ PEDAGOGA OBEJMUJĄCYCH DZIECI W WIEKU 3-4 LAT - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 04 / 09 / 2012r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI / PORAD PRZEZ PEDAGOGA OBEJMUJĄCYCH DZIECI W WIEKU 3-4 LAT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji / porad przez pedagoga obejmujących dzieci w wieku 3-4 lat – zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Panią Renatę Skopnik, zam. Ruciane – Nida. Uzasadnienie: Pani Renata Skopnik dysponuje kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami osobowymi dającymi rękojmię należytej realizacji powierzonych jej zajęć. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.)..Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Marianna Fiećko
_____________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: środa, 5 wrz 2012 10:34
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2012 10:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 wrz 2012 10:27
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2253 razy